• Erik Swaab: ,,We willen graag de traditie zoals die er tot 1984 was, weer oppakken en voortzetten." 

    Iris Versteeg

Braderie Aardam komt terug

TER AAR Het Lindenplein en het omliggende winkel-wandelgebied oogt nu nog leeg, maar dat zal op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) heel anders zijn, als het aan de bestuursleden van de nieuw opgerichte stichting Aardamse Braderie ligt. Dan zullen circa zestig kramen het winkelgebied vullen.

Loek Sassen

Voorzitter Erik Swaab stelt, dat zij de ambitie hebben om een jaarlijks terugkerende braderie in de maand mei te organiseren. ,,Met de aanduiding 'De Reünie', want we willen graag de traditie zoals die er tot 1984 was, weer oppakken en voortzetten."

LOKAAL De kramen worden gehuurd door plaatselijke middenstanders maar ook verenigingen, er zijn diverse attracties voor kinderen en aanbieders van specifieke producten uit de wijde omgeving.

En natuurlijk wordt gezorgd voor de inwendige mens: ijs, poffertjes, vis en paling, snacks en ook een echte blikvanger: de Ol'Smokey Barn BBQ, die op een spectaculaire wijze zijn hamburgers te koop aanbiedt.

Ook Dorpsraad 't Vosje is aanwezig met een eigen stand. Swaab: ,,Kortom, veel diversiteit en voor ieder wat wils. We willen vooral een gezellige drukte, waarbij mensen elkaar (weer) ontmoeten en het dorpsgevoel weer door alle bezoekers wordt beleefd."

BESTUUR Het bestuur bestaat vooralsnog uit drie personen: Erik Swaab is voorzitter van de nieuwe stichting, maar ook van de winkeliersvereniging en heeft een juwelierswinkel (Valentine) aan de Essenlaan.

Peter Veenhuis is secretaris en was medeoprichter van de Aardamse Basketball Club (ABC).

Penningmeester is Pieter de Vries, die tot 1980 ook nauw betrokken was bij de organisatie van Aardamse Braderie.

Saillant detail is, dat De Vries op Koningsdag werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau voor alle vrijwilligerstaken die hij verricht.

PODIUM Pieter verzorgt ook de muziek en het geluid tijdens de braderie. ,,Maar we kunnen nog wel mensen gebruiken, die een handje willen helpen want er is veel werk te doen!", zegt Swaab.

,,Bij de Aldi komt een podium met terras voor diverse optredens met muziek en dans, zoals bijvoorbeeld Country Line Dance Nieuwkoop, Dansschool D-Beatz en ook jongerenkoor Let's get Loud uit Langeraar, ofschoon dat nu nog niet helemaal zeker is.

Het is voor ons allemaal nog nieuw en we hebben nog maar een bescheiden budget dankzij subsidie van de gemeente en sponsoring van plaatselijke winkeliers.

Genoeg om te starten, zodat we ervaring op kunnen doen en een echte traditie kunnen maken van de Aardamse Braderie: ieder jaar rondom Hemelvaartsdag of Pinksteren."

INFORMATIE De braderie begint om 10.00 uur met een originele opening en duurt tot 17.00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de website:

www.aardamsebraderie.nl