Stelling 2: 'diftar'

NIEUWKOOP In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Nieuwkoop de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De tweede stelling luidt:

'Met diftar wordt afvalverwerking goedkoper'

CDA: EENS

Als vervuilers meer gaan betalen, is er meer geld beschikbaar voor afvalverwerking. Hierbij mag het niet zo zijn dat gezinnen meer moeten gaan betalen omdat zij met meer kinderen in één huis wonen. We kunnen nog beter mensen belonen wanneer zij minder afval produceren. 

D66: NEUTRAAL

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven voor afval verwerking, ofwel 'de vervuiler betaalt'. Diftar maakt mensen via een financiële prikkel bewust van de hoeveelheid afval die zij produceren, en de mate waarin zij hun afval scheiden. Op de korte termijn ontstaan er met Diftar grotere verschillen in kosten voor afvalverwerking tussen gezinnen. Op de langere termijn worden we er allemaal beter van. D66 is voorstander van het invoeren van een prijsprikkel als Diftar in de afvalinzameling. Maar wij vinden het nog veel belangrijker dat afval scheiden makkelijker wordt gemaakt. De meeste Nieuwkopers staan al positief tegenover afval scheiden, maar vinden de manier waarop dat werkt wel belangrijk en terecht. Met duidelijke informatie over wat waarin mag, en met logische inleverpunten en -momenten kunnen we met elkaar heel gemakkelijk betere scheidingsresultaten behalen. 

Natuurlijk Nieuwkoop: EENS

Natuurlijk Nieuwkoop wil het verminderen, scheiden en hergebruiken van afval blijven stimuleren. Het bewust omgaan met het scheiden van afval wordt door Diftar gestimuleerd.  Diftar staat voor een gedifferentieerd tarief bij de afvalinzameling. Het gaat met name om het verminderen van restafval. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Uit ervaring blijkt dat inwoners bij een Diftar-systeem hun afval beter gescheiden aanbieden. Het lagere aanbod van restafval maakt het mogelijk op termijn de kosten omlaag te krijgen.  De ervaring leert ook dat er een risico is op meer zwerfafval.  

Samen Beter Nieuwkoop: EENS

Diftar staat voor differentiatie tarieven. Hoe minder afval je aanbiedt, hoe minder kosten je hebt. Een prikkel om minder afval te produceren en aan te bieden. Met Diftar wordt afval ophalen goedkoper voor onze inwoners. Samen Beter vindt niet alleen de kosten, maar ook het gemak voor de inwoners erg belangrijk. Ver lopen met vuilniszakken die gestort moeten worden in ondergrondse containers welke met een pas geopend worden, is niet ideaal. Ook geeft dit systeem grote risico's op restafval rondom de containers. Gemeenten rondom ons heen zoals Alphen ad Rijn, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk ervaren geregeld zulke problemen. Samen Beter vindt dan ook dat de bestaande containers bij je eigen woning die van een chip kunnen worden voorzien, het meest gebruiksvriendelijke systeem is. 

SGP-CU: EENS

Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt wat de SGP-ChristenUnie betreft uitgangspunt waarbij er uitzonderingen worden gemaakt voor gezinnen met (kleine) kinderen en inwoners met (veel) medisch afval.

VVD: NEUTRAAL

Op dit moment lopen er nog verschillende onderzoeken waaruit moet blijken wat de meest efficiënte manier van afvalverwerking is. Voor de VVD geldt dat de toekomstige afvalinzameling duurzaam, haalbaar en qua kosten voor onze inwoners acceptabel moet zijn. Er zijn verschillende bedrijven die al hebben aangetoond dat nascheiding goedkoop en duurzaam kan zijn. Ook een keuze voor de diftar valt nog niet uit te sluiten omdat inwoners hierdoor meer bewust zijn over de hoeveelheid afval die zij produceren. De komende tijd zal een afweging gemaakt moeten worden op basis van duurzaamheid, haalbaarheid en de kosten voor inwoners. Voor de VVD staat daarbij voorop dat de kosten voor inwoners niet mogen stijgen.