Workshop 'omgaan met energie'

TER AAR Voor jong volwassenen van 16- 26 jaar wordt er in maart, apil en mei workshops gegeven. Veel hoogsensitieve mensen zijn snel vermoeid en geprikkeld doordat ze de hele dag hun best doen om met zichzelf in contact te blijven. Ze pakken snel gedachten en emoties van anderen op. Dan raakt je energie vervuild en daardoor verlies je veel kracht en helderheid. Deze workshop is vooral voor jonge mensen, die graag wat bewuster met zichzelf om willen gaan, die beter in bepaalde situaties in hun eigen kracht willen blijven staan. Je leert in de workshop je te beschermen tegen energie van anderen en je leert hoe je jouw energie weer kunt aanvullen. Je leert met leuke oefeningen meer in contact met jezelf te komen.

De workshop bestaat uit vijf avonden van 19.15 -21.30 uur voor een speciale jeugdprijs. De start is op 12 maart in Ter Aar. Kijk op fluisteringen.nl onder workshops.