• Natuurreservaat De Haeck is een beschermd Natura 2000-gebied.

    google

Woning wethouder in beschermd gebied

NIEUWKOOP Een meerderheid van de gemeenteraad zal donderdag 13 december het groene licht geven om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat wethouder Elkhuizen een woning kan bouwen in een door Europees Natura 2000 beschermd natuurgebied. Dit gebied ligt aan de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat.

Cees Romijn

De familie Elkhuizen woont al jaren in het natuurgebied Lusthof De Haeck, maar dan in een woonboot. De betonnen bak van de boot moet worden vernieuwd en Guus Elkhuizen wil de boot inruilen voor een nieuw te bouwen woning. In de afgelopen jaren heeft Elkhuizen stap voor stap gewerkt aan deze verandering, want de boot in het kwetsbare natuurgebied wordt slechts gedoogd. In 2016 werd de bestemming 'wonen' al aan het perceel vastgesteld. De oppervlakte van dat perceel is circa 3.000 vierkante meter. Nu is het verzoek om circa 900 vierkante meter te bestemmen voor 'wonen' en 2.100 vierkante meter te bestemmen als 'natuur'. Als dit niet wordt gewijzigd dat blijft de toegekende woonbestemming in de oorspronkelijke omvang van circa 3.000 vierkante meter bestaan. Dat staat te lezen in de toelichting bij het Raadsvoorstel.

Al in maart 2018 meldde de provincie dat de ontwikkeling op dit perceel gemeld had moeten worden met een zogenaamd E-formulier. Burgemeester Frans Buijserd als waarnemend portefeuillehouder in de raadsvergadering: ,,Er is geen verschil tussen een boot of een woning, dus feitelijk veranderd er niets. Op het daarvoor bestemde E-formulier had een kruisje moeten worden gezet en dat is niet gebeurd. Dat is de reden dat, volgens de provincie, de zaak foutief is aangemeld bij de provincie." Daar denkt de provincie echter anders over, want die schreef eind november de gemeente Nieuwkoop een stevige brief. Die vond die 3.000 meter veel te gek en eist dat dit wordt teruggebracht naar circa 900 vierkante meter. Die nijdige brief van de provincie aan de gemeente Nieuwkoop werd opgepikt door een krant en zo kwam de zaak in de publiciteit.

Vorig jaar is er in de raad een discussie geweest over het verlenen van bouwrecht. Tal van glastuinders in de gemeente willen graag oude glazen kassen afbreken en in ruil daarvoor een woning bouwen. Dat gaat ook de 'verrommeling' van het landschap tegen. Grondeigenaren – zonder oud glas - kunnen eveneens een bouwrecht kopen om een woning te bouwen. Afgezien van de financiële afwikkeling, werd toen gesproken over de grootte van de nieuw te bouwen woning van maximaal 150 vierkante meter. De aanvraag van Elkhuizen is 900 vierkante meter! Dan mag er voor iedereen een gelijke behandeling zijn, maar de uitkomsten kunnen zeker verschillen.

Ook al zal het niet de bedoeling zijn van de aanvrager om meteen de uiterste grenzen van de woonbestemming te benutten, het geeft hem wel de mogelijkheid om in de komende jaren zonder al te veel problemen het woondeel fors te kunnen uitbreiden.