• Iris Versteeg

Waar liefde is, is leven

Nieuwe naam Bijna Thuis Huis

José Vlug

NIEUWKOOP

Het is alweer 30 jaar geleden dat Pieter Sluis, destijds huisarts in Nieuwkoop, geïnspireerd door de ideeën van de Amerikaans-Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross, het Nieuwkoopse Bijna Thuis oprichtte.

Op woensdag 22 november is het ook Pieter Sluys die een feestelijke ceremonie opent voor de deur van Fleurstraat 54-56, de vlag met logo wapperend boven zijn hoofd en het portret van Elisabeth Kübler-Ross naast zich. 'Zonder haar zou dit nooit gebeurd zijn.'

Groot is zijn respect voor al diegenen die betrokken zijn (geweest) bij de organisatie, maar vooral ook voor de vrijwilligers die zorg en steun met hart en ziel hebben gegeven aan alle betrokkenen. 'Dat leer je niet uit een boek.'

Die vrijwilligers, sommigen vanaf het eerste uur, zijn dan ook in grote getale aanwezig. Drie dames zijn vol van hun werk en vertellen over het 'Werken met een lach en een traan.'zoals zij het noemen. 'Het is zo bijzonder om bij dat laatste stukje te mogen zijn. Hier in huis, of in de thuissituatie. Het zit in de kleine dingetjes, zoals een artikel voorlezen uit de Libelle. Er zijn, dat is het belangrijkste. Naast het bed zitten en iemands hand vasthouden.'

Kenneth Ross, zoon van de in 2004 overleden psychiater Kübler-Ross, is naar Nieuwkoop gekomen voor de onthulling van een gevelsteen en daarmee krijgt het huis de naam van zijn moeder. De gevelsteen is gemaakt door Gerard Bes, die haar naam, het logo en de spreuk 'Waar liefde is, is leven' samenbrengt. Ross, die al vaker in Nieuwkoop was, noemt zijn moeder 'tot op hoge leeftijd een sterke vrouw, die veel mensen over de hele wereld geïnspireerd heeft. Ik ben verheugd dat zij zo nog voortleeft.' Hij is fotograaf, maar besteedt inmiddels 70% van zijn tijd aan het voortzetten van het werk van zijn moeder.

Burgemeester Frans Buijserd onthult 'met genoegen' het nieuwe straatnaambord: Elisabeth Kübler-Rossplein. 'Waarschijnlijk het eerste plein in Nederland, vernoemd naar deze bijzondere vrouw die zoveel heeft betekend voor mensen in de laatste fase voor mensen in de laatste fase van hun leven.'

Dezelfde middag is er in de Hervormde Kerk een symposium met cardioloog, onderzoeker en schrijver Pim van Lommel. Van Lommel is bekend door zijn grootschalige klinische studie naar 'bijna dood ervaringen' en het boek 'Eindeloos bewustzijn', dat hij hierover schreef. Van Lommel heeft de eerste erepenning EKR in ontvangst mogen nemen.