V.O.N.: 'Geen nieuw extra winkelcentrum in Ter Aar'

TER AAR Er komt geen nieuw extra winkelcentrum in Ter Aar. Dat moet je niet willen zegt de Bestuur Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) De aanleiding voor de zorg is de mogelijke bebouwing van het terrein achter de Intratuin. Dit is een stuk voormalige tuinbouwgrond, eerder al aangekocht door Intratuin met een in 2013 verkregen bestemming voor detailhandel.

In de beleving van de V.O.N. een bestemming voor detailhandel in de sfeer van tuinhout, gereedschappen, planten en dergelijke. Voor dit terrein is inmiddels een ontwikkelaar de interesse aan het peilen van enkele supermarkten. De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen voor twee commerciële ruimten. De V.O.N. wordt aangesproken op hun visie over de ontwikkelingen voor de detailhandel en het levendig houden van de bestaande winkelcentra.

Het beleid dat de V.O.N. voorstaat, komt neer op het versterken van de huidige winkelcentra en het niet bevorderen van nieuwe vestigingen buiten deze centra. Het terrein achter de Intratuin vormt geen bijdrage aan versterking van het winkelcentrum Ter Aar. Naast het aantal dagelijkse bezoekers bij Intratuin moet je voor een of twee supermarkten rekenen op nog eens honderden verkeersbewegingen erbij. Dit geeft te veel druk op de verkeerssituatie en geeft overlast aan bewoners.

Uitbreiding van het aantal supermarkten zal op het inwonerbestand van Nieuwkoop negatieve gevolgen hebben voor de huidige supermarkten. Derhalve ontstaan er weer nieuwe problemen. Als de uitbreiding gericht is op ook het aantrekken van consumenten van buiten Nieuwkoop, dan wordt het verkeer op de Kerkweg nog meer gehinderd.

"Door de verplaatsing van sporthal de Vlinder ligt er al een uitdaging om het Lindeplein opnieuw in te richten met een goede combinatie van winkels en horeca. Het moet een levendig plein worden. Dus laten we eerst met deskundigen, belanghebbenden en de consument ons daarop richten", aldus het V.O.N.

Inmiddels is voor de kern Nieuwkoop, te weten het Dorpshart/Reghthuysplein en Kennedyplein, een onderzoek gestart naar het winkelbestand en gewenste ontwikkelingen. Daarbij worden ook de koopstromen onderzocht, waaronder de verhouding winkels en internet. Het onderzoek zal ook inzichten voor de andere winkelcentra opleveren. In dat kader is het nu niet gewenst voor het terrein achter de Intratuin een vergunning voor een supermarkt af te geven.

De V.O.N. heeft haar inzichten kenbaar gemaakt aan de gemeente. De gemeente is echter wel gebonden aan het bestemmingsplan, dat aangeeft dat er gebouwd mag worden. De V.O.N. roept op voor andere oplossingen voor dit stuk terrein dan het bouwen van één of twee supermarkten. De V.O.N. is voor nieuwe ontwikkelingen maar wel op een juiste locatie.

Bestuur Verenigde Ondernemers Nieuwkoop