• Iris Versteeg

Supermarkt achter Intratuin Ter Aar

NIEUWKOOP Op de facebookpagina en in een landelijk dagblad meldt de VVD Nieuwkoop bij monde van de lijsttrekker Tom de Kleer, dat er een mogelijkheid bestaat dat er een grote supermarkt wordt gevestigd achter de Intratuin aan de Kerkweg in Ter Aar. Hierdoor is in Ter Aar en omgeving de nodige onrust ontstaan. Is het echt of is het een 'broodje-aap-verhaal'?

Cees Romijn

Wij weten van niets De huidige coalitie-partner D66 weet in ieder geval nergens van. Dat blijkt uit de schriftelijke melding van de fractievoorzitter Marco Oehlenschläger. Hij zal over dit gerucht vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dat gebeurt in de eerst volgende raadsvergadering. Die staat gepland op donderdag 15 februari. D66 wil daarover de volgende vragen stellen aan het college: Zijn deze geruchten waar? Is er inderdaad een detailhandelsbestemming op het grote stuk grond achter het pand van de Intratuin gevestigd? Kan binnen deze bestemming een supermarkt gevestigd worden of betreft het alleen een uitbreiding van het bestaande tuincentrum? Zijn alle noodzakelijke vergunningen afgegeven?

Verrast Uit onderstaande vraag blijkt dat D66 (en mogelijk ook andere politieke partijen in onze gemeente) echt hiervan niet op de hoogte is: ,,Vindt het college deze ontwikkeling ongewenst? Zo ja, welke maatregelen kan zij dan nog nemen?" Vanavond komen de antwoorden tijdens het vragenuurtje van de gemeente. Dan zal blijken of het gezegde 'waar rook is, is vuur' ook geldt voor deze kwestie. Of was het alleen maar een aandachttrekkende verkiezingsstunt? In ieder geval lijkt de verkiezingsstrijd in onze gemeente nu echt begonnen.