• Fija Nijenhuis

Spanning in Ter Aar neemt toe

TER AAR ,,Laat duidelijk zijn. De ondernemers van het Lindenplein zijn bang dat de loop er uitgaat als er elders in het dorp een nieuwe supermarkt open gaat. Iets nieuws trekt nou eenmaal en dat kost ons klanten. Voor iedereen, maar zeker voor ons, is het beter als alle winkels in Ter Aar worden geconcentreerd op één locatie." Dat zei Jan Bakker van de Kaashoek op het Lindenplein, nadat hij de drie alternatieven van de gemeentelijke politiek tijdens de inloopavond had bekeken.

Cees Romijn

Wethouder Antoinette Ingwersen heeft in de zomermaanden met het college en een team ambtenaren hard gewerkt om een drietal alternatieven op te stellen. ,,Want een supermarkt achter de Intratuin, dat wil het college eigenlijk niet. De situatie en onze standpunten zijn ook doorgesproken met de projectontwikkelaar Van Hoorne Vastgoed uit Uitgeest", vertelt de wethouder. ,,Nee, we hebben geen ruzie gemaakt met de projectontwikkelaar. Het was wel 'hard op de zaak en zacht op de relatie'."

ALTERNATIEVEN Er zijn dus drie scenario's voorgelegd.

De eerste houdt in dat er geen supermarkt achter Intratuin komt. Er volgt een rechtszaak en als de gemeente verliest een schadeclaim van de projectontwikkelaar. Die claim zal niet mals zijn.

De tweede mogelijkheid is dat er een tweede winkelcentrum in Ter Aar ontstaat, met een supermarkt en twee andere winkels achter de Intratuin.

In scenario drie komt er een tijdelijke supermarkt achter Intratuin en na de sloop van De Vlinder komt de Vomar daarvoor in de plaats. Achter de Intratuin worden huizen gerealiseerd.

OPLOSSING De mooiste oplossing? Even krabbelt een belangstellende op het hoofd: ,,Voor mij is dat gewoon nieuwe huizen bouwen achter de Intratuin. En wel zo snel mogelijk. Over een paar jaar de Intratuin verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte huizen bouwen. Dat is wat Ter Aar nodig heeft! Goede woonruimte tegen een betaalbare prijs. Over een paar jaar hebben we er dan een heel mooie woonwijk bij! Daar wordt iedereen blij van!"

Er volgt een dikke grijns: ,,Misschien kan er tegen die tijd dan een mooie supermarkt worden bijgebouwd. Die hebben we dan wel nodig. Maar dit geheel terzijde!"