• Iris Versteeg

Soli Deo eert jubilarissen

LANGERAAR Al in 1850 werd het katholieke kerkkoor Soli Deo opgericht. Oorspronkelijk alleen als herenkoor, maar in 1963 werd die met het, in 1962 opgerichte, dameskoor samengevoegd tot het gemengd koor, zoals de meeste kerkgangers van vandaag het koor kennen.

Loek Sassen

JUBILARISSEN Op zaterdag 27 oktober vraagt pastor Bosma, na de dienst van 19.00 uur, even aandacht voor Angelica Verboom, lid van de BCP (Beheer Commissie Parochiekern), die maar liefst vier jubilarissen uitnodigt op het altaar. Na een korte toespraak, waarin veel lof voor de trouwe dienst en de lange tijd die men in het koor heeft gezongen, ook aandacht voor veel andere werkzaamheden, die door de koorzangers worden verricht voor de kerkgemeenschap.

Na de lofuiting worden alle jubilarissen voorzien van de 'Gregorius-speld', een oorkonde en een fraai boeket bloemen.

Arie van der Zwaan heeft maar liefst 50 jaar, als één van de vier tenoren, zijn uiterste best gedaan voor het koor.

Evenals Wil Bentveld- Van der Pijl (sopraan), die ook voorzitter is van het kerkkoor: ,,Ja, we zijn blij met de jubilea, maar het is ook wel een beetje dubbel allemaal, want in januari stoppen we met het koor. De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger en omdat weer drie heren voor hun lidmaatschap bedanken, hebben we besloten dan maar te stoppen met ons koor."

Half maart volgt nog een afscheidsviering. ,,Dan zingen we samen met de Cantorij, het kerkkoor van de Bron in Alphen aan den Rijn, dat ook wordt geleid door onze dirigent: Carel van de Camp. En hopelijk daarna nog een gezellig samenzijn in Parola."

Ans Slof en Wil Hijdra zijn ieder 25 jaar lid van het zangkoor. Bentveld: ,,Wij zingen niet alleen in deze kerk op zondag, maar ook in de Aarhoeve, in ziekenhuizen, bij avondwakes en bij rouw- en trouwdiensten."

Berry van der Laan (72): ,,Ik was, alles bij elkaar met tussenpozen, misschien wel 30 jaar lid. Hier gaat gewoon een heel goed kerkkoor verloren: we hebben van alles gezongen: Mozart, Händel, Schubert en niet te vergeten: alle missen van Perozi! Zingen is zo belangrijk in een mensenleven; daar moeten ze op de basisschool al mee beginnen, maar dat gebeurt niet meer."