• Iris Versteeg

Sociaal en duurzaam wonen

Cees Romijn

Trots op het geweldige (tussen-) resultaat dat ze samen hebben bereikt. 'Met deze afspraken kan op een dynamische manier uitvoering gegeven worden aan de gemeentelijke woonvisie,' vertelde wethouder Annette Pietersen. 'Sinds 2015 waren er geen afspraken over het wonen in Nieuwkoop. In 2015 werden de afspraken m.b.t. de grondprijzen voor sociale huurwoningen overeengekomen, gevolgd in 2016 door het presenteren van de gemeentelijke woonvisie. En als kers op de taart presenteren we nu de prestatieafspraken voor de komende periode. In dat document zijn de afspraken voor de lange termijn opgenomen en ook de concrete afspraken voor het komende jaar'.

Lees het volledige verhaal in het Witte Weekblad van woensdag 6 december