• Het terrein van TV Nieuwkoop wordt door de scholieren grondig onder handen genomen.

    Iris Versteeg

Scholieren Groen Hart Leerpark klussen bij TV Nieuwkoop

NIEUWKOOP Zelfs koning Willem Alexander en koningin Maxima gaven gehoor aan de oproep van het Oranje Fonds om de handen uit de mouwen te steken en vrijwilligerswerk te verrichten in het kader van NLdoet. Ook prinses Beatrix wierp zich op als klusjesvrouw in een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Talloze organisaties in Nederland, maar ook op de Nederlandse Antillen meldden zich aan met klussen, die gedaan kunnen worden door vrijwilligers, variërend van een verwendagje voor ouderen tot bijvoorbeeld de opknapbeurt van een clubhuis.

Loek Sassen

VERSCHILLENDE KLUSSEN Ook de tweedeklassers van het Groene Hart Leerpark, een school voor vmbo-onderwijs in Alphen aan den Rijn, worden ingezet bij verschillende klussen in de wijde omgeving. Alle leerlingen van de tweede klas zetten zich, tijdens de eerste vier lesuren op vrijdag 9 maart, in als vrijwilliger op één van de klussen, die de school voor hen heeft uitgekozen en aangenomen. Het betreft bijvoorbeeld onderhoud aan het schoolplein bij de Johannes Post School in Hazerswoude-dorp, het organiseren van een voorjaarsbijeenkomst bij verpleeghuis Oudshoorn, helpen bij een dagbestedingsactiviteit voor ouderen bij Ipse de Bruggen of zoals in Nieuwkoop, klussen bij Tennisvereniging Nieuwkoop.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE Het vrijwilligerswerk van de leerlingen telt mee in het kader van de maatschappelijke stage. De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling, verdeeld over meerdere jaren, meetellen als onderwijstijd. Het vrijwilligerswerk vindt vooral plaats bij non-profitorganisaties of eventueel in een maatschappelijk project van een bedrijf, waarbij geen sprake mag zijn van een winstoogmerk.

ONKRUID Met begeleiding van Walter Sonneveld, in het dagelijks leven docent wiskunde en rekenen, zijn veertien leerlingen van de school actief bij Tennisvereniging Nieuwkoop. Bij een lekker voorjaarszonnetje wordt het onkruid tussen de tegels geschoffeld en het gras nauwkeurig afgestoken langs de wandelpaden. Dat is een mooi klusje voor Danique. Ze is 14 jaar en komt uit Nieuwveen. Zij weet al haar hele leven, dat zij later kapster wil worden. ,,Maar ik vind het hier wel leuk, ik werk graag met mijn handen en het is nu mooi weer!"

VERMOEID Als tegen 12.00 uur de vermoeidheid toeslaat, krijgt de kruiwagen ook toegevoegde waarde als zitplaats voor enkele van haar klasgenoten, die nu voor één dagje ook haar collega's zijn.