• Wim Stgter in Ruygeborg II

    cara yuan

Ruygeborg II komt er aan

NIEUWKOOP Dat veel Nieuwkopers nieuwsgierig zijn is een feit. Men wil nu eenmaal graag weten wat er gaande is of komt in de directe woon- en leefomgeving. Dus ook bij de plannen voor een nieuwe woonwijk of een andere inrichting van het landschap wil men het naadje van de kous weten en zich goed oriënteren. Daarom was De Rank ook goed bezet (60 tot 70 personen) tijdens de inloopavond om het schetsontwerp voor Ruygeborg II te bekijken.

Cees Romijn

"Soms noemen ze de omzetting van grasland naar een natuurgebied 'de nieuwe natuur'. Dat is wat overdreven. Per slot van rekening zijn weilanden ook natuur", zegt een kritische natuurkenner, die alle informatiepanelen heeft bestudeerd.

Maar het gaat er komen, dat Ruygeborg II. Wim Stigter: "Dat is te danken aan de bereidwilligheid van de grondeigenaren. Er is een aantal (vee-)boeren die hun bedrijf hebben onderaan de Noordenseweg. Er is bij de nieuwe inrichting rekening gehouden met hun activiteiten door een strook van 250 meter vanaf de onderkant van de dijk vrij te reserveren voor bedrijfsvoering. Zelf woont Stigter daar ook op een plek waar al vijf generaties Stigter hun activiteiten hebben ontplooid. Hij nam in de afgelopen periode als vertegenwoordiger van de grondeigenaren deel aan een projectgroep, die het voorstel heeft gemaakt.

Ruygeborg II sluit in het noorden aan op het gebied De Groene Jonker en in het zuiden op de Nieuwkoopse Plassen en Ruygeborgh I. Nog verder zuidelijk is er een aansluiting op Bodegraven Noord en de Reeuwijkse Plassen. Ruygeborg II is minder nat dan Ruygeborg I. Het is een weidevogelgrasland, te vergelijken met het gebied de Bovenlanden langs de Amstelkade.

Mensen die graag lopen of fietsen krijgen er in de nabije toekomst enkele paden bij tussen Noorden en Nieuwkoop. "Maar wel aan de buitenrand, want anders verstoor je de vogels te veel", zegt een vogelaar. Op die routes staan ook enkele uitzichtposten op kleine terpen gepland. "Ik vind het fijn dat het slagenlandschap wordt gerespecteerd", vertelt Wim Stigter. Bij een slagenlandschap vond de verkaveling plaats volgens een bepaald patroon. Vanuit een toegankelijk lijnvormig element, een weg of een oeverwal werden lange, smalle en evenwijdige percelen loodrecht hierop aangelegd (Bron Wikipedia).

Niet iedereen die de inloopavond bezoekt is even enthousiast over het plan. Een meneer van de Stichting Waakhond.org vraagt: "Kan dit plan nog worden gestopt?" Dat blijkt niet het geval te zijn. Ruygeborg II is een onderdeel van het plan Natura2000. Dat is voor gebieden, die worden beschermd vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De EU-lidstaten hebben afgesproken om specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen om de biodiversiteit te behouden. "Dat is heel mooi", zegt een toehoorder, "als ik tijdens mijn wandelingen maar mijn hond mag meenemen, dan vind ik het allemaal prima!" Nog even geduld, want volgens plan wordt Ruygeborg II in 2021 opgeleverd.