• doormeten accu

    Eigen foto

Repaircafé in Kaleidoskoop

NIEUWKOOP Overal in Nederland, maar ook wereldwijd, verschijnen steeds meer Repaircafés. Het is een trend.

Het Repaircafé wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. De wegwerpmaatschappij is te ver doorgeschoten, waardoor de afvalberg steeds groter is geworden. Repareren past in het terugdringen van deze afvalberg en in het tegengaan van de schaarste aan grondstoffen. Daarnaast is het behouden en verspreiden van reparatiekennis heel belangrijk om de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen.

Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een lamp, een cd-speler, een broodrooster, speelgoed of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.

Gilde Nieuwkoop heeft een plek gevonden in Kaleidoskoop aan De Verbinding 8 om een Repaircafé te starten. Dit gebeurt in samenwerking met Bibliotheek Rijn en Venen.

Elke derde maandag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur kan men terecht bij de reparateurs.

REPARATEURS Gilde Nieuwkoop zoekt nog vrijwillige reparateurs. Wie handig is en er een kick van krijgt om kapotte spullen weer gangbaar te maken, kan contact opnemen met een van de bestuursleden van Gilde Nieuwkoop: Jan Damen, jan.damen@gildenieuwkoop.nl of Corrie Korbee, corrie.korbee@gildenieuwkoop.nl

Kijk voor meer informatie op: www.repaircafe.nl

Het volgende Repaircafé is maandag 14 mei in Kaleidoskoop.