• alleen voor publicatie na overleg met Iris Versteeg

    Iris Versteeg Irisfotografie@liv

Notitie Particuliere bouwactiviteiten geblokkeerd

NIEUWKOOP Fractieleider Jan Hardenberg van de VVD gooide bij het agendapunt 'Vaststellen agenda' van de raadsvergadering gelijk maar de knuppel in het hoenderhok. ,,Ik verzoek de voorzitter het te behandelen Raadsvoorstel kleinschalige particuliere bouwinitiatieven van de agenda te halen". Even was er wat verwarring in de raadszaal, maar dat bleek achteraf toneel te zijn. Alleen de mensen op de publieke tribune waren verrast. De fracties waren in het begin van de week al keurig netjes door de VVD geïnformeerd over deze actie.

Cees Romijn

Ongebruikelijk Op zich is zo'n ingrijpen in de agenda van een besluitvormende vergadering erg ongebruikelijk. Het ging over het vaststellen van het beleid om bij de beoordeling van (particuliere) bouwinitiatieven een aantal spelregels toe te passen. Voor het verkrijgen van het bouwrecht wordt een (financiële) tegenprestatie verlangd. De raad wil ook in de beleidsnota opnemen dat in de periode 2018 - 2019 maximaal vijftig woningen mogen worden ingezet.

Het onderwerp was in de meningsvormende raadsvergadering naar voldoende bediscussieerd. Aan het eind van het behandelen vraagt de voorzitter of het stuk door kan ter behandeling in de besluitvormende vergadering. Dat was het geval. Kon het onderwerp dan als hamerstuk worden behandeld? Dat was niet de bedoeling. Er waren nog wat open punten waar eerst duidelijkheid over moest komen. Maar er kon daarna wel over worden besloten.

Meer tijd Maar de VVD wil het nu anders. Die wil meer tijd nemen. Er is het een en ander gezegd in de meningsvormende vergadering en daar willen we nog eens goed naar kijken. Berry Dors van Natuurlijk Nieuwkoop schamperde: ,,Het kleinschalig bouwen was toch een speerpunt van de VVD bij het aantreden in de coalitie in 2016? Dat stond toch op het A-viertje toen de VVD toetrad? Wat kan er aan een beleidsnotitie van anderhalf kantje nu helemaal mis gaan? Met amendementen kunnen we die notitie vanavond nog wel op orde krijgen".

Jan Hardenberg liet zich niet uit de tent lokken. Hij liet de discussie voor wat die was. ,,We willen het eerst nog even goed bekijken. Er zijn verschillende koppelingen, zoals bijvoorbeeld de ruimte voor ruimteregeling, die moeten worden bekeken en er kunnen nog verbeteringen in de notitie worden aangebracht. We zullen samen met het college ons inspannen om de nota in de eerst volgende meningsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen weer in te brengen".

De stekker er uit Tijdens de daaropvolgende discussie bleek al snel dat de coalitiepartijen (VVD, SBN en D66) met elkaar hadden afgesproken om het uitstellen te steunen. De oppositie Natuurlijk Nieuwkoop, SGP/CU, CDA en Lijst Mur waren teleurgesteld - of deden alsof. De voorzitter Frans Buijserd schrapte het onderwerp daarna van de agenda.