• Google.nl

Noordse Dorpsweg officieel weer open

NIEUWKOOP Tijdens de feestelijke opening van de Noordse Dorpsweg in het Plashuis hebben de bewoners van het Noordse Dorp aan de wethouder Antoinette Ingwersen aandacht gevraagd om iets te doen aan een vorm van snelheidsbeperking op de nieuwe weg. ,,Want er ligt nu werkelijk een hele mooie weg maar die moet niet als een racebaan worden gebruikt", zei een van de dorpelingen. Op elke tafel lag een aantal grote stickers met daarop een verkeersbord '30 KM'.

Cees Romijn

Het was een gigantische klus daar in het Noordse Dorp. Niet alleen de weg, maar de totale infrastructuur met gas, water, elektriciteit en riolering, is vervangen. Daarnaast heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek de waterkering op de voorgeschreven hoogte en stevigheid gebracht. Dat werd gedaan door het slaan van honderden meters stalen damwand langs de weg en het water. Gerard Korrel, bestuurder bij het Waterschap: ,,De dijk is nu weer veilig. Zo'n damwand gaat 70 tot 100 jaar mee, dus ziet u ons hier voorlopig niet meer terug!"

De inwoners van het buurtschap Noordse Dorp zijn in de afgelopen twee jaar door een diep dal gegaan. Hoe kom je bij je huis? Door de bagger en het zand, over het puin van het fundament van de weg. Of omrijden om aan de andere kant van het dorp kruip door, sluip door langs de werkzaamheden proberen om thuis te komen.

Wethouder Ingwersen was trots op het resultaat. Zij bedankte iedereen die een steentje had bijgedragen. ,,Het was een wens, die al lang bestond bij de inwoners van het Noordse Dorp: Een verbetering van die slechte weg. Samen met de bewoners en de dorpsraad heeft mijn voorganger Elkhuizen de wensen geïnventariseerd en er voor gezorgd dat er een goed plan kwam. Nu is het klaar en het is mooi geworden. Nog wat meer groen langs het water en de weg. Dat gaan we in het volgende voorjaar doen. Ik weet dat er wensen zijn met betrekking tot de verlichting en het beperken van de maximum snelheid."