• Iris Versteeg

Mijn club: vrouwenbeweging Passage

In de serie 'Mijn Club' maakt de reporter van het Witte Weekblad een zwerftocht langs de verenigingen in de gemeente Nieuwkoop. Iedere twee weken verschijnt er weer een nieuw verhaal; deze week komt Marian Klerkx van vrouwenbeweging Passage aan het woord.

Loek Sassen

Ter Aar De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage heeft ook een afdeling in Ter Aar; Marian Klerkx is voorzitter van de plaatselijke afdeling, die dit jaar al 65 jaar bestaat. "Wij maken ons eigen programma, maar hanteren de statuten en reglementen van de landelijke organisatie. Ongeveer 9 avonden per jaar, meestal nodigen wij dan sprekers uit, die hun verhaal presenteren, altijd op religieus, maatschappelijk of cultureel gebied. De pijlers die onze doelstellingen dragen, zijn:

hart voor de samenleving,

oog voor de naaste, zowel dichtbij als ver weg,

gevoel voor cultuur.

Zo hadden we onlangs een pastor van luchthavenpastoraat Schiphol op bezoek. En werd ons duidelijk, dat ook Schiphol beschikt over een centrum, waar reizigers en luchtvaartpersoneel van over de gehele wereld en van allerlei gezindten een moment van bezinning kunnen vinden; dat was erg interessant! Zo was er ook een spreker over Dakloosheid', keuze of noodlot, een onderwerp waar je echt niet elke dag bij stil staat. En een lezing van een stel uit Zaandam, die ons vertelden over hun reizen naar het Noorderlicht in Lapland.", zegt Klerkx.

Vanuit de landelijke organisatie ondersteunen we ook internationale projecten, gericht op het zelfstandig bestaan van vrouwen en onderwijs voor alle kinderen".

Leeskring "We hebben ook een clubje, die 6x per jaar een creatieve ochtend organiseert. En een wandel- en fietsclub, een leeskring. Elk seizoen lezen we ieder 5 of 6 boeken en bespreken later de inhoud en dan kom je soms tot de ontdekking, dat je de inhoud ook anders kan interpreteren. De avonden vinden meestal plaats in 'De Ark', tegenover de Hervormde kerk. (het Suikerpotje).

Samenwerking Ook organiseren we 1 x per jaar een avond in samenwerking met Zij-actief in Langeraar. Samen kunnen we ons dan een wat duurdere spreker veroorloven!"

"De landelijke organisatie werd ongeveer 100 jaar geleden opgericht, vooral om 'vrouwen van achter het aanrecht te halen'. Veel dames werden destijds lid, want 'daar hoorde je nog eens wat!'.

Nieuwe leden "Dat betekent echter ook, dat we nu nog maar weinig nieuwe leden kunnen verwelkomen, want jongere vrouwen hebben in deze tijd meestal, naast hun werk en gezin, al veel andere dingen te doen."

En ook bij ons geldt, dat het steeds lastiger wordt, om voldoende mensen in het bestuur te krijgen, dat is echter wel belangrijk, want voldoende mensen in het bestuur (we zijn nu met z'n achten…) maakt dat de taken wat kleiner worden.

De Bijbel is onze inspiratiebron en we hebben dus een christelijke grondslag. Echter: iedereen, van alle gezindten, is welkom, maar men moet wel accepteren, dat wij de avonden openen met gebed, een overweging en een lied en sluiten met een gedicht!"

Geen mannen "Op dit moment zijn 54 dames lid bij onze afdeling; alleen vrouwen, want onze mannen zijn slechts één keer per jaar welkom, alleen bij de jaarvergadering!", aldus de voorzitter.

Volgende editie Marian Klerkx: "Ik wil het woord doorgeven aan Els van der Meer, zij woont hier vlakbij en is voorzitter van de Bolsjewieken, de bowlsvereniging van Ter Aar. (red: Zij komt aan de beurt in de krant van 7 maart).