• PR

Mijn club: Rob Morelisse

LANGERAAR Het verenigingsleven in Nieuwkoop leeft en telt tientallen sport- en andere verenigingen. Om kennis te maken met al die verenigingen en te weten wat er zoal voorhanden is, start het Witte Weekblad met een zwerftocht langs alle verenigingen in de gemeente.

Deze week trapt Rob Morelisse van Watersportvereniging Langeraar de serie af; de voorzitter aan het woord over zijn club: WSVL

Loek Sassen

WaterSportVereniging Langeraar bestaat sinds 1974 en kent veertig actieve leden, vooral uit Langeraar en Papenveer, maar ook uit Bodegraven en Nieuwkoop. "Van wie echter het grootste deel niet beschikt over een eigen zeilboot", zegt Morelisse. "We hebben ook een lijst van leden die willen helpen als bemanning bij wedstrijden. Maar er gaat natuurlijk niks boven je eigen boot, die is vaak een 'stuk van jezelf'. In de winter en het voorjaar doen we zelf het onderhoud aan onze boten, waarbij we elkaar een handje helpen, als dat nodig is."

Morelisse (59) is geboren en getogen in Amsterdam. Op een zeker moment zag hij een mooi huis te koop staan in Langeraar, plaatselijk ook bekend als Hotel-café de Plas. In vroeger tijden was het een vaste plek voor vissers en watersporters uit geheel Nederland. "Schitterend gelegen aan de Langeraarse plassen maar het was wel een uitdaging om er een mooie woning van te maken. Ik moest veel verbouwen", zegt hij. "We hebben onze haven en clubgebouw 'Het laatste Rak' aan de Langeraarseweg, achter nr. 55. De zeilwedstrijden vinden vrijwel altijd plaats op de 'Poel', vooral de Zuidplas. Want het is niet zo gemakkelijk om de plassen op of af te komen, alleen via het sluisje aan het Sluispad bestaat een mogelijkheid om op het Aarkanaal te komen. En om de boten eerst op een trailer te tillen, dat vinden we eigenlijk te veel gedoe. Een nadeel van de kleine Langeraarse plassen is wel, dat er relatief veel windschaduw is door eilanden en bebouwing. We organiseren vooral onderlinge wedstrijden, met een vaste kern van deelnemers; veel echtparen, die dan wel hun kinderen of bemanning meenemen, wat natuurlijk de leden voor de toekomst kunnen zijn. Gezelligheid is voor ons erg belangrijk, daarom willen we nog wel wat groeien in ledenaantal, maar niet om per se veel groter te willen worden.

De wedstrijden hebben een hoog sociaal karakter. Er wordt wel fanatiek gezeild, volgens de geldende internationale wedstrijdbepalingen." Tijdens de nabespreking in het clubhuis wordt meestal nog even gezellig nagepraat over de wedstrijd en nog even ingepeperd, hoe 'iemand de loef werd afgestoken' of 'wind uit de zeilen werd genomen'.

"Het huidige bestuur is relatief nieuw en we zoeken soms samenwerking met andere verenigingen. Zo hadden we vorig jaar een zeilevenement met de leden van scouting Wapata, waarbij de deelnemers ieder een paar kinderen van de scoutingclub als bemanning in de boot kregen. Dat was erg leuk om te doen en zorgt voor een sociale verbinding in het dorp. Misschien volgen er nog meer van dergelijke activiteiten, waarbij wij kinderen kennis kunnen laten maken met de zeilsport. Een zorgpunt is voor ons wel de kwaliteit van het water van de Poel. Eigenlijk moet er vaker gebaggerd worden, om voldoende diep te blijven; dat is beter voor het leven onder water, maar ook voor ons, want zeilen met de kiel in de blubber: dat gaat niet lekker!"

Rob Morelisse geeft 'de pen' door aan de voorzitter van Scouting Wapata in Ter Aar: Koen Sanders. Hij komt in een volgende aflevering van deze rubriek aan het woord.

Op de foto: Rob Morelisse met medebestuurslid Wim van Kints 'in strijd met de elementen' tijdens een wedstrijd op de Langeraarse plassen.