• Iris Versteeg

Mijn club: Cultuur Historische Vereniging Ter Aar

TER AAR Misschien werd al bij zijn geboorte het historisch besef aangewakkerd voor de rest van zijn leven: Voorzitter Flip Vonk werd geboren op 6 mei 1945 (Bevrijdingsdag) in Amsterdam en groeide op in de Beemster. Na een betrekking bij tuinbouwgemeente de Lier kreeg hij in 1979 een baan als gemeentesecretaris in de voormalige gemeente Ter Aar. ,,En ik woon in een huis met een bijzondere historie..!"(red: voorheen de woning van dr. Quartel)

Loek Sassen

Culturele Vereniging ,,Tijdens de opheffingsvergadering (1984) van de Culturele Vereniging Ter Aar, die zich vooral richtte op het organiseren van bezoek aan theaters en concerten in de omgeving, stelden wij de vraag of we de vereniging misschien konden overnemen? Daarmee ging de vergadering akkoord en dat was tevens de start van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar. Wij wilden ons met name richten op de geschiedenis van gemeente Ter Aar. Ik werd waarnemend voorzitter en Hans Koeleman en Els van der Geest waren de leden van het eerste uur", zegt Vonk.

Tuinbouw ,,We wilden beginnen met het schrijven van een boek over de (met name agrarische) geschiedenis van Ter Aar: tuinbouw 'op de koude grond', de conservenindustrie en de groentenveiling. Het boek met de titel: 'Een kijkje in de geschiedenis van Ter Aar', is verschenen in 1987. Een jaar eerder, in 1986, werd ons museum al geopend. Vanuit de verschillende werkgroepen: Archeologie, Genealogie, Fotografie en film en Historische klanken, verlenen we steun aan activiteiten op die betreffende aandachtsgebieden en verzorgen we publicaties in ons clubblad De Vosholkroniek, die ieder kwartaal verschijnt. Dat zien we als onze belangrijkste taak: het stimuleren van belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis, met als extra uitdaging: het boeien van de schooljeugd", aldus de voorzitter.

Beeldbank ,,Bovendien beheren we de beeldbank, waarbij we de foto's niet alleen bewaren, maar vooral ook graag laten zien. Op onze website (beeldbank.chvteraar.nl) zijn alle foto's en ansichtkaarten door geïnteresseerden (gratis) te bekijken. Financieel kunnen we bestaan dankzij 250 betalende leden, 1500 museumbezoekers per jaar, adertenties in de Vosholkroniek, schenkingen van sympathisanten en subsidies van de gemeente. Waarbij de subsidie wel wat minder wordt, maar we leven zuinig!", aldus de voorzitter.

Mens-erger-je-niet ,,Deze week organiseren we voor de vierde keer de open Ter Aarse Kampioenschappen Mens erger-je-niet, met de finale op zondag aanstaande (11 februari, om 14.00 uur)." Dan spelen de finalisten om de eerste prijs: de jaarlijkse wisselbeker. Vonk was vorig jaar zelf de winnaar en hij zal zijn titel dit jaar moeten verdedigen tegen nieuwe uitdagers.

Indiëgangers Met de titel 'Loslaten gaat niet meer' gaf de CHV in 2017 een boek uit met oorlogsherinneringen aan (en van) meer dan 90 Ter Aarse Indiëgangers. Het boek werd geschreven door plaatsgenoot Gerard van Pijkeren en uitgegeven onder auspiciën van de Historische Vereniging.

Rondvaarten ,,Bovendien hebben we onze rondvaartboot 'De Vrijwilliger' (een Kagenaar), waarmee we groepen kunnen rondvaren in onze gemeente, we hebben daartoe drie vaste routes uitgezet, maar kunnen daarvan ook afwijken, geheel naar wens van de betreffende groep," zegt Vonk.

,,We hebben hulp van 30 vrijwilligers, een betrekkelijk smal draagvlak onder alle activiteiten, die we organiseren. Ik hoop, dat we die groep nog wat kunnen uitbreiden, want er is veel werk te doen, variërend van de kassadiensten in het museum tot meer specifieke dingen in de werkgroepen."

Vergeten Onderwijs De fototentoonstelling 'Vergeten Voortgezet Onderwijs in Ter Aar' over de tuinbouw- (Papenveer) en huishoudschool (Langeraar), is in het museum nog te bezichtigen tot 25 februari.

Volgende: ,,Mijn vouw is lid van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 'Passage' in Ter Aar en ik ben wel benieuwd naar het verhaal van de voorzitter: Marian Klerkx". zegt Flip tot slot. (Red: Zij komt aan de beurt in de editie van 21 februari).