• Raadslid Kees Egberts laat zich voorlichten over de plannen voor het IKC.

    Iris Versteeg

Lof, kritiek IKC en sporthal

TER AAR De komst van het IKC (integraal kindcentrum) met daarnaast een sporthal zal een grote impact hebben op de manier waarop het dorp er in de toekomst uit ziet. Tijdens een informatiebijeenkomst in de Vlinder was er maandag 9 juli waardering over de bouwplannen, maar inwoners uitten ook hun kritiek.

Joep Derksen

Wethouder Bernadette Wolters liet weten, blij te zijn met de huidige ontwerptekeningen. Het nieuwe IKC-gebouw kan niet alleen 553 leerlingen huisvesten, ook is er ruimte voor onder meer een bibliotheek en kinderdagopvang. De sportzaal voldoet aan de NOC/NSF normen voor alle breedtesporten. Dus alle sporten die tot nu toe in de sporthal in de Vlinder georganiseerd worden, kunnen daar ook onderdak vinden. Blij is Wolters ook, dat er gelet wordt op de inrichting van de omgeving. Zo wordt een wens van het dorp vervuld, dat er een wandelpad komt van Argon naar het IKC.

Doordat de sporthal drie meter de grond in gaat, steekt het gebouw 'slechts' zeven meter de lucht in. Toekomstige gebruikers van deze hal en omwonenden hebben de afgelopen maanden mee kunnen praten. Gé Mulders laat namens de dorpsraad en het Platform Senioren Gehandicapten Nieuwkoop weten, 'positief' te zijn. Al vindt hij wel, dat er voor gezorgd moet worden, dat de sporthal toegankelijker wordt voor mensen met beperkingen.

Zowel de IKC als de sporthal moeten met de kerst van 2020 klaar zijn. ,,De sporthal wordt geen betonnen doos qua aangezicht'', verzekert Wolters. ,,Het wordt een mooi gebouw, dat opgaat in haar omgeving. Het wordt een gebouw waar mensen graag komen en kinderen veilig kunnen zijn.'' De kosten worden geschat op 8 tot 10 miljoen euro.

Bram Rijsdijk is echter kritisch als hij naar de tekeningen kijkt. ,,Die IKC is kolossaal. Het zicht verdwijnt als je het dorp in komt rijden. En de komst van die sporthal is kapitaalvernietiging, want we hebben nu al een sporthal in de Vlinder. Het is zonde van het geld.'' Andere omwonenden maken zich zorgen over het verkeer, dat voor hun huizen langs komt rijden. Twee dames wonen aan de Mijsstraat en kijken nu nog uit op een speeltuin en tennisbaan. ,,Straks komt al het verkeer voor mijn huis langs. Ze zouden de speeltuin voor ons huis behouden, maar nu wordt die toch weggehaald.'' De inwoonster kondigde aan, zeker een bezwaar in te dienen. ,,Ik hoop dat het zin heeft.''

Ook de komst van de kiss & ridezones zorgt voor ergernis: ,,Dan leggen ze daar parkeerplekken aan, waar wij als omwonenden onze auto's niet mogen neerzetten. Dat is toch belachelijk! Moet dat allemaal leeg staan? Het is idioot; wij willen onze auto's parkeren!'' De buurvrouwen pleiten er voor, dat de 'kiss en ride' regels alleen gelden voor de tijden dat de basisschool open en dicht gaat. Trudy van Veen is wel positief. Zij woont aan de Vosholstraat en ziet op de tekeningen dat het verkeer van en naar de IKC en sporthal niet bij haar langs rijdt. ,,Ik denk, dat de meeste bezoekers via de Oostkanaalweg zullen rijden. De bewoners daar zullen er niet blij mee zijn; zij hebben liever een afsluiting, maar daar zou ik het niet mee eens zijn, want anders gaan die automobilisten allemaal via de Vosholstraat.'' Ze is positief over het feit, dat de sporthal drie meter onder de grond wordt gebouwd. ,,Zo wordt het niet te hoog. Het is een kwestie van wennen. Over een paar jaar later weten we niet beter.''