• Nu meedoen is straks meetellen!

    Eigen foto

Leergeld ook in Nieuwkoop

NIEUWKOOP In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Gemeente Nieuwkoop is sinds 1 april toegevoegd aan de lange rij van gemeenten, waar stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, kinderen kansen biedt om toch deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. En door mee te doen, krijgen kinderen een springplank waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen, wat essentieel is voor hun eigenwaarde.

Loek Sassen

Basis- en voortgezet onderwijs is gratis in Nederland, maar scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders.

In de praktijk betekent dat, dat gezinnen bij aanvang van een nieuw schooljaar vaak worden geconfronteerd met een flink bedrag aan schoolgerelateerde kosten: een fiets om naar school in een ander dorp of stad te kunnen, een laptop of computer om huiswerk op te maken. Voor dit soort voorzieningen kunnen gezinnen in Nieuwkoop vanaf heden bij Stichting Leergeld terecht.

,,Stichting Leergeld Nieuwkoop is, evenals Leergeld Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Katwijk en diverse andere gemeenten in Zuid-Holland onderdeel van Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. De stichting is aangesloten bij de landelijke Vereniging Leergeld Nederland, maar opereert autonoom", zegt Krista van Zeijl, bij de stichting werkzaam als communicatie-adviseur.

De vereniging en de stichting hebben als belangrijkste doel: ondersteuning bieden aan kinderen uit minimagezinnen, zodat zij kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en zo volwaardig kunnen participeren in onze samenleving.

,,Leergeld Zuid Holland-midden werkt samen met de gemeenten, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren," zegt van Zeijl, Volgens het principe: 'local for local', wat betekent dat het geld dat men lokaal verkrijgt, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed.

VRIJWILLIGERS De medewerkers van de stichting zijn grotendeels vrijwilligers. De stichting stelde een 'kindpakket' samen, bestaande uit de volgende onderdelen: een fiets, tweedehands computer of laptop en een 'schoolspullenpas'.

Met deze pas kan men agenda's, schriften, etuis, pennen, gymschoenen en -kleding en dergelijke aanschaffen.

Ook een 'Jarige job verjaardagsbox', voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, waarin alles wat nodig is om een verjaardag te vieren: traktaties op school, ballonnen en slingers, maar ook een taart, die met glazuur, kaarsjes en slagroom kan worden omgetoverd tot een heuse verjaardagstaart.

Om in aanmerking te komen voor een voorziening van Stichting Leergeld kan het aanvraagformulier van de website www.elkkinddoetmee.nl worden ingevuld.

Anneke Zantboer, directeur van basisschool Aeresteijn in Langeraar is blij met het convenant, dat Stichting Leergeld sloot met de gemeente en spreekt uit ervaring, als zij zegt: ,,Het is zo belangrijk dat kinderen gewoon mee kunnen doen, net zoals hun vriendjes en vriendinnetjes. Geldzorgen van ouders hoeven niet de zorg van de kinderen te worden!"