• Willem en Ad gooien 'n hengeltje uit.

    Iris Versteeg

'Ik ga 't liefste snoeken'

NIEUWKOOP In de vorige aflevering van Mijn Club kwam Sjaak Egberts van De Colibrie aan het woord. Hij is ook lid van de vissersvereniging. Vandaag Willem Beijeman en Ad van den Helder, respectievelijk voorzitter en jeugdleider van die club.

Loek Sassen

De Vissersvereniging bestaat sinds 1905 en was oorspronkelijk een vereniging voor beroepsvissers en botenverhuurders op de Nieuwkoopse Plassen. Deze waren, als eigenaar of pachter van het viswater ook degenen, die vergunning verstrekten aan de sportvissers.

Tot dan waren de sportvissers niet verenigd, maar door ongenoegen over de regelgeving, zoals opgesteld door de beroepsvissers, werd onder leiding van Joop van Lith een vereniging voor sportvissers opgericht: Vitoge (Vissen Tot Genoegen).
Toch ontstond ook onder de sportvissers onenigheid. Dat leidde tot nog een hengelsportvereniging (H.S.V.) in Nieuwkoop, met voorzitter Joop Groen in 't Woud.

GOEDE VISSTAND Jaap Wansinck was voorzitter van de Vissersvereniging en nodigde Willem Beijeman (tot dan toe voorzitter van Vitoge) uit om in 'zijn' bestuur plaats te nemen als vertegenwoordiger van de hengelsport.
Dat leidde tot een open structuur, waarin het belang van een goede visstand voor beide verenigingen werd onderstreept.
Door de nauwe samenwerking kwam de fusie naar een grote sterke Nieuwkoopse vissersvereniging tot stand.
,,Waar overal in Nederland de sport botst met de beroepsvisserij, is het in Nieuwkoop een visvereniging waar beroep en hobby het samen goed kunnen vinden, een unieke situatie, die navolging in het hele land verdient", zegt Beijeman.

VERGUNNINGEN Via de vereniging - en bij enkele andere gelegenheden in de gemeente - zijn ook aparte vergunningen, nodig om te kunnen vissen op Nieuwkoopse wateren, te verkrijgen.
Vissen met alleen de Nationale Vispas is in bijna alle wateren van Nieuwkoop en Noorden niet toegestaan.

JEUGDCOMPETITIE Ad van den Helder is een van de vijf jeugdcommissieleden en organiseert gedurende het gehele visseizoen verschillende wedstrijden voor de jeugd. ,,De jeugd heeft een eigen programma en ieder krijgt ruim vóór het seizoen een boekje met data van alle wedstrijden: negen keer voor de competitie op verschillende plekken in de regio: aan de Grecht in Woerdense Verlaat, in de Ringsloot achter het Koetshuis, aan de Amstel-Drecht en op de Bovendijk bij Wilnis. Bovendien organiseren we vier feederwedstrijden, waarbij het werpen van de feeder (voerkorfje) op de juiste plek eigenlijk het belangrijkste is. We knijpen ook wel een oogje dicht, als de kleinsten een beetje worden geholpen door hun vader.

STRANDVISSEN Bovendien gaan we nog een keer per jaar strandvissen in Noordwijk, met hulp van ervaren strandvissers, van wie we dan ook de spullen kunnen lenen. We hebben zestig jeugdleden in twee leeftijdsgroepen: van 6 tot 12 en 13 tot 18 jaar. Als je een zwemdiploma hebt, kun je lid worden. De meesten zijn jongens, maar er doet ook één meisje actief mee met de wedstrijden."

OPRUIMEN "Wat ik zelf belangrijk vind: we ruimen altijd alles netjes op. Ik neem vuilniszakken mee en alles wat er na het vissen ligt (of: al lag) gaat mee naar huis. Als we weer vertrekken, is het vaak netter, dan toen we kwamen."

VISKAMP ,,En we organiseren ieder jaar ons viskamp, waarvoor alle jeugdleden sponsorgeld voor zichzelf ophalen: ouders, buren, opa's en oma's betalen per gevangen vis een bepaald bedrag waarvan we dan een lang weekend kunnen kamperen (en vissen) in de Meije.

En ieder jaar is het hoogtepunt: een viswedstrijd (op lengte) met bewoners van Ipse de Bruggen. Dan doen er zeker 20 mee en ze krijgen allemaal een beker. Ik krijg er wel eens een paar van andere verenigingen (bijvoorbeeld van de Colibrie), die knap ik een beetje op en plak er nieuwe plaatjes op. Het is altijd leuk!"

ROOFVISSEN Beijeman: ,,Zelf ga ik het liefste lekker snoeken. Roofvissen is wel 'mijn ding'! We hebben nu 340 leden. En je moet niet vergeten: na tennis en voetbal heeft de hengelsport het grootste aantal beoefenaars in Nederland!"

DE VOLGENDE Beide heren zijn het eens: "Wij geven de volgende beurt aan Kees Offerman, die voorzitter is van de Schaaksociëteit Nieuwkoop. Dat is een vereniging, die niet veel aandacht krijgt en daarom geven wij nu graag die kans!"