• Iris Versteeg

Hockeyclub Nieuwkoop krijgt 6 ton euro subsidie

NIEUWKOOP Het gaat er komen; dat nieuwe kunstgrasveld voor de hockeyclub Nieuwkoop (HCN). Er is aardig wat water door de Oude Rijn gespoeld voordat het zover was. De aanvraag werd behandeld in de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond. Dat was de laatste besluitvormende raadsvergadering van 2017.

Cees Romijn

Eigenlijk was de goedkeuring een wassen neus, omdat de meeste fracties al veel eerder aan de hockeyclub hun medewerking toezegden om HCN aan een nieuw veld te helpen door het verstrekken van een incidentele subsidie van 600.000 euro. Elias van Belzen van de SGP/CU sneerde "wel een bijzonder moment, zo vlak voor de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Het is bijzonder dat de tarieven voor het begraven omhoog gaan en dat er wel geld beschikbaar is voor een sport. U weet dat mijn fractie tegen competitiewedstrijden is die op de zondag worden gespeeld. Daar is de zondag niet voor. U hoeft dus niet op onze steun te rekenen."

Leon Zoet van het CDA had zijn huiswerk gemaakt en opperde: "Laten we de aanleg van het veld voor de hockey onderbrengen bij de stichting Buitensport Nieuwkoop, maar dan onder een STibuni 2.0. Er is dan een mogelijkheid om op de BTW besparen en dat scheelt bij 1 ton euro." Elkhuizen was daar geen voorstander van en vroeg zich hardop af of dat werkelijk belastingtechnisch mogelijk was. Pien Schrama in haar betoog: "Sinterklaas bestaat dus echt! Daar zit hij!" en wees naar de richting van wethouder Elkhuizen. Tom de Kleer van de VVD: "Ik vraag me af hoeveel verenigingen bij de gemeente zullen aankloppen voor een dergelijke subsidieaanvraag.".

Martin Hoekstra van D66 was minder kritisch en zei: "We kunnen nu eindelijk zeggen, dat de gemeente alle sportverenigingen met een kunstgrasmat steunt. Ik vind het rechtvaardig dat iedereen dat cadeautje krijgt." Dat ontlokte veel gelach bij de fracties en men riep: "Zie je wel, dat Sinterklaas bestaat!" Maar D66 steunt de wethouder. Remco Hendriks van SBN: "Het veld van de hockeyvereniging is aan vervanging toe; dat moet gewoon gebeuren." In het verloop van de beraadslagingen gingen zowel waarheden, halve waarheden en onwaarheden over de raadstafel. En dan nog niets eens over die incidentele subsidieaanvraag, maar meer over de manier waarop dat is gegaan en gaat. Wethouder Guus Elkhuizen: "Er zijn sluitende afspraken met het bestuur van HCN gemaakt over het besteden van het subsidiegeld. Een jaarlijkse controle op de gemaakte afspraken acht ik overbodig. Ik heb het volste vertrouwen dat het bestuur van HCN die de afspraken zal nakomen.". Maar ja, het gaat natuurlijk wel over gemeenschapsgeld. Dat gaat niet met vage afspraken of op de blauwe ogen. Pien Schrama van Natuurlijk Nieuwkoop vertelde de wethouder dat "clubs die 5.000 euro subsidie krijgen echt heel wat meer verantwoording moeten afleggen." De sleutel voor een positieve beslissing was in handen van de VVD. Die ging na enig tegenstribbelen uiteindelijk wel akkoord en de honorering van de aanvraag was een feit. Na het behandelen van een amendement en motie werd het raadsvoorstel toch aangenomen.