• Iris Versteeg

Glas slopen en huis bouwen

NIEUWKOOP Nic van Smoorenburg uit Nieuwveen maakte in de meningsvormende raadsvergadering gebruik van het spreekrecht om zijn ongenoegen te uiten over het niet toepassen van de regeling 'Ruimte voor Ruimte' en het nieuwe raadsvoorstel 'Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'.

Cees Romijn

Van Smoorenburg kent veel mensen die oude glasopstanden best willen slopen. Maar gesloopte meters glas of schuur zouden een overeenkomstig aantal meters bouwrecht moeten opleveren. "Nu blijft er allerlei oude troep staan, die wel wordt gesloopt als er maatwerk wordt geboden" betoogde hij met vuur. "De VNG meldt dat het platteland verloedert door de leegstand van agrarische gebouwen. Dat is ook zeker in Nieuwkoop aan de orde".

"Anders dan Provinciale Staten wil de gemeente Nieuwkoop dat alle glasopstanden en bedrijfsschuren worden gesloopt, voordat groen licht wordt gegeven voor woningbouw. Als je bij de gemeente navraag naar doet dan word je verwezen naar het bestemmingsplan. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor maatwerk, die de Provincie hier biedt".

Als de voorwaarden van de Ruimte voor Ruimteregeling door de gemeente op een andere manier waren benut, dan had het allemaal veel beter van de grond gekomen. Nu stuurde de gemeente op 26 april 2017 een brief met de 'beëindiging van de gemeentelijke glasbeurs'. Van Smoorenburg: "Volgens de voormalige beurshouder was er geen enkele gemeente in zijn werkgebied zo terughoudend met deze regeling als Nieuwkoop."

Van Smoorenburg: "Als een konijn uit een hoge hoed tovert het college van B en W nu het 'Raadsvoorstel Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven' tevoorschijn. Iedereen die nu 100.000 euro extra over heeft (dus naast de kosten van grondaankoop, bouwleges en de bouw zelf) mag nu meedoen aan deze nieuwe loterij. Dit raadsvoorstel is dus alleen maar voor vermogende mensen, terwijl aan de oude glas- en schuuropstanden helemaal niets wordt opgeruimd!"

De oplossing is, volgens Van Smoorenburg, heel simpel: "Verbindt dit nieuwe voorstel onlosmakelijk aan een maatwerk oplossing in de Ruimte voor Ruimte regeling. Dus wie x-meter glas of schuur opruimt, krijgt x-meter bouwrechten er voor terug. De ingeleverde m2 oppervlakte à 20 euro per meter trek je weer af van die 100.000 euro en je slaat twee vliegen in één klap." Op donderdag 1 februari neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel. Het is maar de vraag of de raadsleden de argumentatie van Nic van Smoorenburg overnemen.