• Iris Versteeg

Gemeente introduceert nieuwe app: verbeterdebuurt.nl

NIEUWKOOP In gezelschap van leden van de dorpsraad Zevenhoven (in oprichting) èn Langeraar/Papenveer heeft wethouder Guus Elkhuizen de nieuwe applicatie verbeterdebuurt.nl op zijn eigen smartphone geïnstalleerd. De app, voor iedereen te gebruiken vanaf 1 maart, gaat er aan bijdragen, dat het voor de burgers van gemeente Nieuwkoop eenvoudiger wordt, melding te doen van een ergernis of gebrek. Te denken valt bijvoorbeeld aan losliggende tegels, kapotte straatverlichting of zwerfvuil en ingrijpen van de gemeentewerkers gewenst is. Het zijn vooral problemen, die nu eenvoudiger gemeld kunnen worden. ,,Het idee is simpel: Inwoners zijn de ogen en oren van de buurt!" zegt de wethouder. ,,Ideaal voor mensen, die weinig tijd hebben of geen zin om te bellen en dan moeten wachten op een reactie."

Loek Sassen

,,De meldingen komen binnen bij de afdeling 'Beheer openbare ruimte' en worden direct doorgezet naar een medewerker, die iets kan betekenen in de betreffende melding", zegt Sjoerd Dijkstra, hoofd van de afdeling.

Als mensen echter ideeën of suggesties hebben, kunnen die beter nog per telefoon worden gemeld; dan kunnen we die ideeën eenvoudig doorsluizen naar de goede afdeling. De applicatie is (gratis) en voor alle types smartphone beschikbaar: zowel Iphone (Apple), maar ook voor toestellen met een Android-besturing. Sinds de introductie in 2009 zijn nu al 180 gemeenten in Nederland bij het systeem aangesloten. De meldingen, die al bijna gelijktijdig met de introductie op 1 maart aan de gemeente Nieuwkoop werden gedaan, variëren van iemand, die zich stoort aan het achterlaten van een lege aanhanger op de parkeerplaats aan de Dosinstraat in Langeraar tot de melding van een stuk asfalt langs de Schilkerweg in Papenveer, dat is verzakt en zorgt voor een gevaarlijke situatie voor fietsers en bromfiets-rijders. Bij de melding wordt automatisch de locatie bepaald, en kunnen indieners een foto en een stukje tekst toevoegen. Op de website verbeterdebuurt.nl wordt de aangegeven locatie voorzien van een rode punaise en is bovendien ook nog te zien, wat de status is van de betreffende melding.

Cor Heemskerk, vice-voorzitter van Dorpsraad Rondom de plassen (Langeraar-Papenveer), zegt: ,,Het zal zeker helpen om je eigen woonomgeving nog wat verder te helpen verbeteren."