• 2008-03-20 00:00:00 ZOETERMEER - Gasverbruik. ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

    Lex van Lieshout

Gasloos wonen is de toekomst

NIEUWKOOP Thuis komen in een heerlijk verwarmd huis. In de keuken op het gasfornuis een prima maaltijd koken. In de loop van de avond in een warm bad even bijkomen van een doldwaze werkdag, wie wil dat nu niet?

Cees Romijn

In de meeste huizen is een op aardgas werkende cv-ketel de motor om dit woongenot te bereiken. Als je in de komende jaren in een nieuw gebouwd huis gaat wonen in de gemeente Nieuwkoop, dan is de kans heel groot dat het huis niet is aangesloten op het gasnet.

Gasloos wonen wordt de trend van de komende jaren. Eerst zullen nieuw te bouwen woningen zonder gasaansluiting worden opgeleverd. Later komen ook de bestaande woningen aan de beurt.

Er zal andere apparatuur in huis moeten worden geïnstalleerd om hetzelfde woongenot te bereiken. Wie in een koophuis woont, zal dan ongetwijfeld zelf voor de aanschaf moeten opdraaien. Ook in huurwoningen zal die apparatuur worden geïnstalleerd. De bewoners van deze huizen kunnen tezijnertijd een behoorlijke huurverhoging verwachten.

Het is in Nieuwkoop allemaal dichterbij dan men denkt. Ten eerste heeft de gemeente Nieuwkoop de uitgangspunten vastgelegd in een discussienota 'Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018'. Hoe het allemaal zal worden ingevuld is nog niet duidelijk. Dat ligt aan de eerder gemaakte afspraken. ,,We beperken ons in deze nota tot de nieuwbouw op locaties die in eigendom zijn bij de gemeente. Op deze locaties kunnen we nu al eisen stellen aan ontwikkelaars. Het voorkomen van nieuwe gasaansluitingen op locaties die in het bezit zijn van andere partijen is pas mogelijk na het ontwikkelen van een warmteplan", aldus de nota.

Een van deze vormen is het systeem dat werkt op basis van warmte-/koudeopslag in de bodem gecombineerd met warmtepompen en warmtekracht. Door warmte en koude op te slaan in de bodem, kunnen huizen verwarmd en gekoeld worden. Op deze manier kan de uitstoot van CO2 fors verminderen ten opzichte van woningen, die verwarmd worden met aardgas. In Nieuwkoop heeft men in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met in het project Vaartsche Hoek. Er zijn daar meer dan tweehonderd woningen aangesloten op een warmte/koude installatie onder andere het gebouw Kaleidoskoop.

Ten tweede heeft de landelijke politiek in de Tweede Kamer ook over het afbouwen van gasvoorzieningen gesproken. Dit gebeurde naar aanleiding van de recente aardbevingen in de provincie Groningen. De landelijke politiek wil de gaswinning in Groningen verder terugschroeven.

Alhoewel de industrie de grootste energieverbruiker is (40%) met verkeer en vervoer op de tweede plaatst (15%) richt de duurzaamheidsdiscussie zich grotendeels op de huishoudens (12%). Ook de energiebedrijven verbruiken zelf 12% energie. De overige afnemers (land & tuinbouw, bouw, handel, diensten en overheid) verbruiken de resterende ruim 18%.

Vanavond, donderdag 1 februari, zal de gemeenteraad van Nieuwkoop besluiten de nota bij hamerslag goedkeuren.