• Frank Hordijk: ,,Een lokale rekenkamer is van groot belang voor de gemeenteraad. -

    Eigen foto

Frank Hordijk nieuwe directeur rekenkamer

NIEUWKOOP Frank Hordijk is in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 15 november beëdigd als de nieuwe directeur van de gemeentelijke rekenkamer. Hij wordt door de gemeente als extern adviseur voor een aantal uren per jaar ingehuurd.

Cees Romijn

Hordijk verricht zijn werkzaamheden vanuit zijn eigen advies- en onderzoeksbureau Hordijk & Hordijk, gevestigd in Culemborg. Dit is tevens de woonplaats van Hordijk.

De nieuwe directeur heeft tot nu toe geen enkele binding met de gemeente Nieuwkoop.

Als directeur Rekenkamer deed Hordijk eerder ervaring op in de gemeenten Maasdriel en Aalsmeer.

ONAFHANKELIJK Elke gemeente moet tegenwoordig een onafhankelijke rekenkamer hebben. Dit belang neemt steeds verder toe nu door de decentralisaties. Denk daarbij aan de taken in het sociale domein zoals de jeugdzorg en WMO en binnenkort de decentralisatie van de Omgevingswet. Tot 1 januari 2018 was Peter Struik de directeur Rekenkamer. De aanstelling van Hordijk vond plaats met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar.

Hordijk: ,,Een lokale rekenkamer is van groot belang voor de gemeenteraad. De kamer kan de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid onderzoeken en daarover aan de gemeenteraad rapporteren en adviseren. Bijvoorbeeld over wat er terecht komt van de uitvoering van eerder vastgelegde beleidsvoornemens. Of over de mogelijkheid om in de toekomst hetzelfde werk voor minder geld en inspanning te doen."

BEGRIJPEN EN DOORGRONDEN Hordijk is gepokt en gemazeld in het adviseren. ,,Mijn studie begon ik in Eindhoven op de Technisch Universiteit. Als ingenieur leer je om analytisch te denken en te construeren. Dat maakt alles wat je daarna doet een stuk gemakkelijker. Sneller te begrijpen en te doorgronden. Ik heb daar nog elke dag plezier van." Daarna studeerde Hordijk aan de Universiteit van Tilburg en behaalde zijn titel doctorandus in het vak Economie. Hij sleepte ook zijn onderwijsbevoegdheid binnen. Daarna begon hij in het bedrijfsleven en werd hij registeraccountant. Na enkele jaren begon hij met zijn broer het advies- en onderzoeksbureau Hordijk & Hordijk.

JONGERE GENERATIES Naast het onderzoeken en adviseren van allerlei organisaties is hij voor drie dagdelen in de week docent economie op een school voor voortgezet onderwijs in Culemborg. ,,Ik vind het overdragen van kennis aan jongere generaties het mooiste wat er is. Ik doe dat ook heel graag", zegt Hordijk enthousiast.