• Iris Versteeg
  • Eigen foto

Enquête over winkelbeleving in Nieuwkoop

NIEUWKOOP De gemeente Nieuwkoop is op 2 februari een digitale enquête gestart om duidelijk te krijgen wat de winkelbeleving is van de consumenten. Vorig jaar is er een discussie ontstaan tussen de ondernemers die een winkel hebben rond het Reghthuysplein en die van het Kennedyplein.

Cees Romijn

Rond het Reghthuysplein is er een groot verloop in winkels en staan soms panden lang leeg. Dat gaat natuurlijk ten koste van de sfeer in het centrum. Het is niet aantrekkelijk om naar lege winkelpanden te kijken. Het Kennedyplein kent die problemen niet of vrijwel niet. Het type winkels is dan ook van een andere soort. Daar haalt men voornamelijk de dagelijkse boodschappen. Dat kan volgens het one-stop-shopping-principe. Rond het Reghthuysplein zijn meer andersoortige winkels, zoals fotograaf, reisbureau, opticien, juwelier, kleding en dergelijke. En niet te vergeten een grote supermarkt en sinds kort een warme bakker.

Volgens de Nieuwkoopse middenstanders is de kern Nieuwkoop alleen nog maar te redden door het ontwikkelen van één winkelcentrum en dan wel rond het Reghthuysplein. Tegelijkertijd wordt dan daar de leegstand van de winkelpanden opgelost. De ondernemers van het Kennedyplein zijn het daar niet mee eens. Waarom een goed lopend winkelcentrum ontmantelen en een ongewisse toekomst tegemoet gaan op een andere plek in het dorp?

Belevingsmonitor De detailhandel is nu al enkele maanden aan het kissebissen over wat het moet worden. Toch één winkelcentrum of liever twee, zoals het nu is? Als consument en inwoner bent u al die tijd zorgvuldig buiten de discussie gehouden. Dat is vreemd, wat u bepaalt zelf waar u het liefst boodschappen gaat doen, toch? Paul Platen, onze wethouder met economie in zijn portefeuille, heeft nu het grote onderzoek over de winkelbeleving in de gemeente Nieuwkoop gestart. Er wordt een heuse Belevingsmonitor ingezet. Platen: ,,Het lijkt of deze enquête zo maar uit de lucht komt vallen, zo vlak voor de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat is echter niet zo. Het wordt wel tijd dat we de consumenten centraal stellen."

Er wordt door onderzoeksbureau Evize een digitale enquête gehouden in opdracht van de gemeente Nieuwkoop. Deze enquête is in te vullen via het webadres nieuwkoop.belevingsmonitor.nl.

Digitale vaardigheid Het is jammer dat niet elke consument mee kan doen aan deze enquête. Platen: ,,Ik ga er vanuit dat iedereen zo zachtjes aan wel gebruik maakt van elektronische communicatiemiddelen. Als blijkt dat alleen internet een onvoldoende representatieve response oplevert zullen we alsnog ter plekke gaan interviewen." Wie niet digitaal vaardig is en geen computer of internet heeft, dient in de omgeving te vragen of iemand kan helpen met het digitaal invullen van de enquête. Het is dus zaak zelf in actie te komen om een mening kenbaar te maken. De enquête is nog een dag of tien in te vullen.

Bekendmaking uitslag Wethouder Platen heeft toegezegd om de uitslag van de enquête onbewerkt te publiceren. Men wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over hoe consumenten het graag willen hebben in de nabije toekomst. De uitslag is eind februari/begin maart te verwachten, dus vlak voor de verkiezingen. Uiteraard worden de resultaten meegenomen in het verdere onderzoek. Ook de politieke partijen in de gemeenteraad hebben inmiddels hun voorkeur uitgesproken. Die uitslag daarvan is elders in dit blad te lezen.