• PR

Dorpsvereniging Nieuwveen een feit

Al voor 2010 waren er vergevorderde plannen voor een dorpsvereniging en ook in 2011 was er een initiatief om tot oprichting van een dorpsraad of -vereniging te komen. "Beide keren bleek er in het dorp te veel verdeeldheid te zijn over woningbouw naast de golfbaan en eventuele kassenbouw in de Bloklandse polder", aldus secretaris Peter Vos. "Die heikele punten zijn inmiddels passé; er staan huizen in De Verwondering en er komen geen kassen in de polder. De punten waar men het wel over eens was en nog steeds is, zijn nu aandachtspunten: een woonzorgzone en starterswoningen. Maar ook verkeersveiligheid, goed openbaar vervoer en een goede landschappelijke invulling van de omgeving."

Samen met Wim v.d. Haak (voorzitter), Emese v.d. Weijden (penningmeester) en algemene leden Lia Slof, Jacob Hospes en Rob Rehorst, vormt Peter Vos het eerste bestuur van de dorpsvereniging. Op donderdag 5 oktober zijn in notariskantoor Kroes de statuten officieel vastgesteld in het bijzijn van wethouder Annette Pietersen en dorpsraadcoördinator Simone Vincent.

Na de ondertekening overhandigde de wethouder namens het college bloemen aan de nieuwe bestuursleden. "Jullie zijn de zesde kern met een dorpsraad/vereniging en we zijn als college blij dat het jullie nu is gelukt om een vereniging op te richten."

Wim v.d. Haak gaf aan dat het een lange weg is geweest, maar dat er nu een goed gemotiveerde en enthousiaste groep initiatiefnemers is om 'de kar te trekken.' Hij gaf aan dat het dorpsplan de basis is voor de vereniging. "Dat is uiteindelijk opgesteld in samenspraak met de Nieuwveners en nu we een echte vereniging zijn, gaan we nog harder aan het werk. Onze doelen zoals de WoZoZo, openbaar vervoer e.d. verliezen we niet uit het oog, maar we gaan nu ook proberen de Nieuwveners nog meer betrekken bij de dorpsvereniging en we hopen ook dat ze lid gaan worden."

Vlnr achter: wethouder Annette Pietersen, Simone Vincent, Lia Slof, Peter Vos en Rob Rehorst. Voor: kandidaat notaris Jacqueline Tijssen en Wim van den Haak.