• De zorgmarkt is een vervolg op de eerste editie in 2017, toen ruim 120 bezoekers de zorgmarkt hebben bezocht.

    Iris Versteeg

Dorpsraad Rondom de plassen organiseert Zorgmarkt

LANGERAAR Vergrijzing is voor iedereen inmiddels een bekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. De mensen worden ouder en er worden minder kinderen geboren. Door het stijgende aantal ouderen moeten er ook steeds meer zorgvoorzieningen bijkomen.

Loek Sassen

Zorgen voor elkaar Tegelijkertijd is is het zorgsysteem in Nederland nogal veranderd. De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor veel taken gedelegeerd aan de gemeenten en zorgverzekeraars, vanuit de gedachte dat deze de betreffende taken goedkoper en beter kunnen uitvoeren omdat zij de burgers en de thuissituatie beter kennen dan de landelijke overheid. Belangrijk bij de invulling van de zorg is de participatiesamenleving, waarin mensen actief deelnemen aan activiteiten die het welzijn van medeburgers bevorderen.

Omdat ouderen langer op zichzelf wonen en méér zelf moeten doen, betekent dat ook, dat veel mensen, vroeger of later, een taak krijgen om op te treden als mantelzorger voor ouders, familieleden of vrienden en bekenden. ,,Er is gelukkig in onze gemeente heel veel voorhanden, maar als je er opeens voor komt te staan; wáár moet je in vredesnaam beginnen?", zegt Marian Vermeulen, lid van de werkgroep Maatschappelijk Welzijn van Dorpsvereniging Rondom de Plassen. Een en ander was voor de werkgroep reden om weer een zorgmarkt te organiseren: op zaterdag 17 maart is ieder van harte welkom in Parola in Langeraar, om zichzelf op de hoogte te stellen over alles wat er is en kennis te maken met organisaties, bij wie je kunt aankloppen omdat die je kunnen helpen, je medemens te helpen.

,,Wethouder Annette Pietersen doet de aftrap om 10.00 uur en de markt duurt tot 14.00 uur", zegt Marian. Ook afdeling WMO van de gemeente is aanwezig; zij beschikken zelfs over een 'cliëntondersteuner', die je alle informatie vanuit de gemeente kan vertellen, maar wie weet dat en waar vind je die?"zegt Ruud Jansen, voormalig voorzitter van de Dorpsraad en nu ook lid van de werkgroep.

De zorgmarkt is een vervolg op de eerste editie in 2017, toen ruim 120 bezoekers de zorgmarkt hebben bezocht. ,,Een vervolg is óók nuttig, omdat standhouders samen in gesprek kunnen gaan en elkaar dan beter leren kennen. Behalve verschillende zorginstellingen, zoals WIJdezorg en Activite, staat er ook een fysiotherapeut en een thuiszorgwinkel. Ook een uitvaartondernemer, daar hebben we wel lang over getwijfeld, maar toch heel bewust voor gekozen," zegt Marian.,,We hebben ruimte voor 12 standhouders, maar er hebben nu 10 deelnemers ingeschreven, dus er kunnen nog een paar geïnteresseerde organisaties bij!", zegt Ruud. "Maar we willen geen commerciële deelnemers, zoals bijvoorbeeld verkopers van luie stoelen of zo!"

,,In onze werkgroep discussiëren we ook over de wens om in Langeraar/Papenveer een groep 'vrijwilligers met ervaring' te hebben, die 'nieuwe' mantelzorgers op het goede spoor zetten: laagdrempelig en gemakkelijk te vinden!", zeggen de werkgroepleden. Jaarvergadering De Dorpsraad beschikt over verschillende werkgroepen en heeft sinds de oprichting in 2010 veel thema's en onderwerpen, namens de bewoners van Langeraar en Papenveer onder de aandacht gebracht of in beweging gezet. De jaarvergadering is op dinsdag 13 maart, 20.00 uur, in Parola. Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, want het huidige bestuur is aan het einde van hun zittingstermijn en daarom niet meer herkiesbaar.