• Veel belangstelling in Hoeve Rijlaarsdam voor de vlekkenplannen.

    cara yuan

Contouren Buytewech-Noord te zien

NIEUWKOOP ,,Oh, dus zo gaan die nieuwe woningen in Buytewech-Noord er uit zien?" vraagt iemand aan een medewerker van de gemeente. ,,Nee, nee, dat is niet zo. Wat we vanavond presenteren zijn de drie vlekkenplannen hoe de nieuwe wijk er mogelijk uit komt te zien", luidt het antwoord. ,,Zie het maar als voorbeeld."

Cees Romijn

Het was druk in de Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop. Het was de zesde bijeenkomst voor belangstellenden voor een nieuw huis in de wijk Buytewech-Noord. In de vorige sessies werd telkens gevraagd wat mensen verwachten in een nieuwe woonwijk. Die ideeën en opmerkingen zijn verwerkt en ze zijn uiteindelijk drie vlekkenplannen verwerkt. Die plannen worden op tien plaatsen in de hoeve getoond; dus werd er ook meer dan tien plaatsen in de zaal over de leuke en de minder leuke oplossingen gesproken.

VLEKKEN Het eerste vlekkenplan is de zogenaamde Brink-benadering: In het midden van de wijk veel groen en water en daar om heen de huizenblokken. Een toegangsweg vanaf de N231 en een toegangsweg over het Smidsvuur. Er zijn twee wegenlussen in de wijk; een links en een rechts. In het tweede vlekkenplan zijn de huizen gesitueerd in Hofjes. Rondom de hele wijk is een rondweg getekend, dus die begint op de N231 en komt weer uit via de Elleboogvaart op de provinciale weg. In het midden kan men de eigen wijk inrijden. Het laatste vlekkenplan heeft de naam Polder meegekregen. In het midden van de wijk is van links naar rechts een weg geprojecteerd, met daar om heen de miniwijkjes met de huizen. Het plan lijkt wat strak langs de lineaal te zijn getekend. De eerste twee zijn qua wegen wat speelser.

STEMFORMULIER Elke aanwezige had bij binnenkomst een stemformulier gekregen. De presentator van de avond Guido Wallagh verzocht iedereen om bij vertrek het stemformulier met de gemaakte voorkeur weer in te leveren. Op het formulier was ook ruimte voor het geven van een beoordeling (wat vindt u goed aan het plan?) en het indienen van suggesties. Er werden veel formulieren ingeleverd, maar ook werden de stemformulieren meegenomen naar huis. ,,We willen het eerst nog eens op ons gemak bekijken en daarna eerst nog een nachtje er over slapen voordat we een echte keuze maken", vertelt een echtpaar.

DUURZAAMHEID In de vorige sessies is geÏnventariseerd hoe men aankijkt tegen de zogenaamde duurzaamheidsaspecten. Men hoeft geen keuze meer te maken over het gebruik van gas in het nieuwe huis. Die keuze is al gedaan door de gemeenteraad. De wijk zal gasloos worden. Er kan worden gekozen of Buytewech-Noord zich met recht de meest duurzame wijk van Nederland mag noemen. ,,Nou, ik weet nog niet wat dat mij gaat schelen in mijn portemonnee. Het prijskaartje is toch niet bekend? Als het buiten de koopprijs nog eens aanzienlijk meer gaat kosten, dan kan ik best nog eens een (goedkopere) keuze maken. Wat kosten die huizen eigenlijk?" vraagt een meneer zich bedachtzaam af. Zijn vrouw zegt: ,,Joh, het milieu is toch belangrijk?"