• De 'Drijvende toiletten Nieuwkoopse Plassen' krijgen een bijdrage van 25.000 euro.

    Eigen foto
  • Een cheque van 30.000 euro ging naar project 'Natuurlijk Ondernemen'.

    Eigen foto

Cheques voor lokale recreatieprojecten

NIEUWKOOP In de Ruygeborg Hoeve werd 25 september een Netwerkcafé gehouden voor ondernemers en organisaties georganiseerd door Rijn- en Veenstreek.

Aanleiding van deze bijeenkomst was de aankondiging van de vierde subsidieperiode en de overhandiging van maar liefst vijf subsidiecheques aan initiatiefnemers van nieuwe recreatieve projecten in de regio Rijn- en Veenstreek.

Burgemeester Buijserd mocht twee cheques uitreiken aan Nieuwkoopse projecten.

Gebruikersplatform Nieuwkoopse Plassen (GPN) ontvangt cofinanciering voor het innovatieve pilotproject 'Drijvende Toiletten'. ,,Een fraaie en hygiënische vervanging van de huidige sterk verouderde toiletvoorzieningen op de aanlegplaatsen. In het voorjaar kunnen we de eerste bewonderen", licht Peter Groen toe.

Struinen en Vorsen kreeg een cheque voor het project 'Natuurlijk Ondernemen'. ,,Ons project is het ontwikkelen van intensieve biodiversiteit bij acht ondernemers langs drie fietsroutes in Nieuwkoop. Ondernemers staan in de rij om mee te doen", vertelt Anita van der Vliet.

De drie andere projecten zijn de 'Veense Veiling', 'Palenrif in Zegerplas' en 'Familiewandelpad Kaag', een 8 kilometer lang wandelpad voor jong en oud over de Kaag.

Rijn- en Veenstreek bestaat uit Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Binnen de Rijn-en Veenstreek is er een groen-blauwraamwerk van fiets-, wandel-, en vaarroutes ontwikkeld.

Om de recreatieve ontwikkelingen en samenwerkingen langs de routes in deze regio te stimuleren is er (onder bepaalde voorwaarden) cofinanciering mogelijk voor ondernemers en organisaties met goede initiatieven.

De volgende periode waarin subsidies tot 30.000 euro aangevraagd kunnen worden, loopt van 15 oktober tot en met 25 november. Kleine projecten met een subsidievraag tot 5.000 euro kunnen het hele jaar worden ingediend.

Op www.rijnenveenstreek.nl staat alle informatie over de cofinancieringsregeling van het Flexibel Meerjarenprogramma en contactgegevens van medewerkers om vragen aan te stellen.

Nieuwkoopse initiatieven kunnen ook terecht bij Joke Pelser via joke@ontdeknieuwkoop.nl.