• Iris Versteeg

Bouwrecht kost veel geld

NIEUWKOOP Stel u heeft een groot stuk grond in uw bezit. Vroeger stond daar de werkplaats van uw vader. Jaren geleden is dat opgeruimd en is het ingepast in uw tuin. U droomt ervan om uw droomhuis te bouwen op dat stuk grond. Maar ja, u heeft het geld niet op stapeltjes liggen, dus er is in de afgelopen jaren behoorlijk gespaard. Door zuinig te leven heeft u inmiddels zoveel geld op uw rekening staan, dat de bank u een hypothecaire lening wil verstrekken. U hoeft natuurlijk geen grondprijs te betalen voor de benodigde vierkante meters.

Cees Romijn

Spelregels Als u op eigen grond een woning wilt bouwen dat is dat bij de gemeente Nieuwkoop een 'kleinschalig bouw initiatief' en dat moet voldoen aan een aantal spelregels. Die spelregels zijn in de afgelopen meningsvormende raadsvergadering gepresenteerd en bediscussieerd. Het raadsvoorstel zal op donderdag 8 maart in de besluitvormende raadsvergadering mogelijk nog wat wijzigingen ondergaan en dan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Uw bouwinitiatief moet voldoen aan de lokale Woonvisie en/of de prioriteiten van de regionale woonagenda. Doe lokale Woonvisie (geldig tot 2025) en de woonagenda staan op de site van de gemeente.

Zonder gas Een nieuwe voorwaarde is dat uw nieuwe huis niet wordt aangesloten op het gasnet. Begin februari sprak de raad nog over 'gasloos' als ambitie voor de toekomst en nu is al een 'must'. Er wordt geen onderscheid in de kernen van de gemeente. Bij het bouwen in een eerste of tweede lintbebouwing gelden extra spelregels. Saneren van een hinderlijk of ongewenst bedrijf is een pluspunt.

Geen vliegroute Er wordt geen medewerking verleend aan bouwinitiatieven in een zgn. LIB4 gebied (vliegroute van en naar onze nationale vlieghaven Schiphol) en ook niet binnen een bedrijfszone of milieuzonering valt. Als u ook een onderneming wilt verplaatsen dan gelden andere spelregels. De kosten voor aanpassingen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een inrit naar uw garage vanaf de openbare weg) komen voor uw rekening.

Tegenprestatie U kunt aan alle spelregels voldoen. Hoera! U kunt aan de gang… denkt u. Maar heeft u dan ook al uw tegenprestatie geleverd? Ja, want de gemeente Nieuwkoop verwacht voor het verkrijgen van een bouwrecht een tegenprestatie. Dat is een tegenprestatie in de vorm van euro's. Maximaal 100.000 euro voor een bouwrecht. Ja, u leest het goed: eenhonderdduizend euro. Daarna kunt u beginnen aan het bouwen van uw droomhuis.

Ruimte voor ruimte De huidige fractievoorzitter van de VVD beloofde in de meningsvormende raadsvergadering dat er ook nog even goed gekeken moet worden naar de zgn. ruimte voor ruimte regeling. Dat is een financiële regeling om te 'ontrommelen', dat wil zeggen dat het aantal op te ruimen vierkante meters glas kan worden ingeruild voor een het bouwrecht voor een aantal vierkante meters woonhuis. Maar de ruimte voor ruimte regeling valt niet onder het beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven.