• PR

Schooljaar feestelijk geopend

NOORDEN Op woensdag 6 september heeft basisschool Antonius het schooljaar feestelijk geopend in de Martinuskerk.

De viering stond in het thema van 'De stoel van Elia'. Dit verhaal was op school al besproken en de leerlingen hebben geleerd dat het belangrijk is dat er altijd een plaats vrij wordt gehouden voor een onverwachte gast; iedereen hoort erbij. Elke unit heeft dan ook een stoel versierd.

In de kerk heeft pastor van de Reep met de leerlingen besproken voor welke gast de stoel symbool staat. Ook heeft de directeur, Ans Blanken, alle leerlingen, leerkrachten en ouders een fijn schooljaar toegewenst, zijn er verschillende liederen gezongen en is het verhaal van Bartimeus verteld.

Na de viering in de kerk zijn de leerlingen en leerkrachten terug naar school gegaan om de juffendag te vieren. Iedere unit had een eigen feest voorbereid. Zo werden spelletjes gespeeld, een speurtocht gedaan en waren er optredens. Alle leerkrachten kregen (zelfgemaakte) cadeautjes en voor Stichting Jarige Job is een bedrag van 141,75 euro opgehaald. Hiermee kan er voor vier kinderen een verjaardag verzorgd worden.