• PR

Lezing De Nieuwkoopse Plassen zijn meer dan water

NIEUWKOOP Jaap Wansinck vertelt op dinsdag 12 september zijn levensverhaal in Museum Kom d'r in.

Zijn verhaal, getiteld 'De Nieuwkoopse Plassen zijn meer dan water' wordt gehouden in het museum van Henk de Boer aan het Zuideinde 107.

Indien nodig, dan kunnen belangstellenden gehaald en gebracht worden. Neem dan contact op met Harry Volgering, 0172-602926 en h.volgering@ziggo.nl.

Deelname is kosteloos, maar een gift voor Kika wordt op prijs gesteld.